islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku’s post

Dominikánsky knižný Inštitút a KNIHA MESIACA apríl (1): SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ – VÝKLAD PÁNOVEJ MODLITBY

Pre pár dňami sme si pripomenuli významné jubiluem. 7. marca uplynulo 750 rokov od narodenia pre nebo sv. Tomáša Akvinského. Pri tejto príležitosti vám chceme dať do pozornosti jeho útle, ale hutné dielko s názvom VÝKLAD PÁNOVEJ MODLITBY. Tento krátky spis vás presvedčí, že sv. Tomáš nebol len skvelým teológom, ale aj horlivým učeníkom Ježiša Krista, pre ktorého bola modlitba nevyhnutnou súčasťou života.

Na úvod svojho diela nám sv. Tomáš krátko pripomenie, že každá modlitba by mala mať 5 vlastností; mala by byť bezpečná (v tom zmysle, že má smerovať k Pánovi), správna (prosíme o správne veci), usporiadaná (prosíme najprv o nebeské veci a potom o tie pozemské), nábožná a pokorná. Následne Tomáš rozoberie, aké dobrá nám modlitba prináša. Po tomto krátkom úvode sa Tomáš pustí do výkladu jednotlivých slov modlitby Otčenáš. Tomáš túto modlitbu, ktorú nás naučil samotný Ježiš, rozoberá z mnohých rôznych pohľadov a odhaľuje tak nesmierne bohatstvo a silu, ktorá je v tak krátkej modlitbe obsiahnutá. Dovolím si povedať, že po prelúskaní sa cez Tomášov Výklad Pánovej modlitby, sa budete modliť túto modlitbu úplne inak: vo slovách Otčenáša totiž rozpoznáte nevídané horizinty Božej lásky k nám ako aj lásky k ľuďom, ku ktorej nás táté modlitba pozýva.

Knihu Výklad Pánovej modlitby od sv. Tomáš Akvinského v preklade od fr. Akvinasa Gaburu OP (z roku 1943) si môžete zadarmo stiahnuť ns stránke Dominikánskeho knižného inštitútu: https://knihydominikani.sk/stiahnut/kniha/tomas-akvinsky-vyklad-panovej-modlitby/

Úryvky:
„Keďže teda Boh je naším otcom, ako je zrejmé, máme ho nielen ctiť a sa ho báť, lež aj máme mať voči nemu sladký a detinský ci. A tento cit spôsobí, že prosíme, aby prišlo Božie kráľovstvo.“

„Po tomto kráľovstve máme mocne bažiť aj pre podivné oplývanie… Uvedom si, že človek iba v Bohu nájde všetko vznešenejšie a dokonalejšie nad všetko to, čo hľadá vo svete. Ak hľadáš rozkoš, v Bohu nájdeš ju najväčšiu. Ak bohatstvá, tam nájdeš prekypujúcu hojnosť.“

„A ozajstné poznanie je, keď človek dobre žije; to nás naučil Duch Svätý… No pokora pôsobí, že človek neverí svojmu dômyslu; preto kde je pokora, tam je aj múdrosť, ako vravia Príslovia. Pyšní však si priveľa dôverujú.“

„Boh chce v nás tri veci, a my prosíme, aby sa splnili. (1) Najsamprv totižto Boh v nás chce, aby sme mali večný život. Bo ktokoľvek robí niečo pre nejaký cieľ, chce z tej veci to, pre čo ju robí… Boh stvoril človeka pre večný život. Keď teda dosiahne večný život, je spasený, a to Pán chce: Toto je vôľa môjho Ota, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život… (2) Nad to Boh od nás chce, aby sme zachovávali jeho príkazy. Lebo keď dakto po niečom túži, nechce len to, po čom túži, ale všetko, čím to dosiahne… Tak teda, keď vravíme: „Buď vôľa tvoja“, modlíme sa, aby sme plnili Božie príkazy… Lebo pre večný život dve veci sú potrebné, totižto Božia milosť a ľudská vôľa; a hoci Boh stvoril človeka bez človeka, jednako neospravedlňuje ho bez neho… Preto nespoliehaj sa na seba, ale dôveruj Božej milosti; nebuď nedbanlivý, ale vynalož úsilie… (3) Tretie, čo Boh od nás chce, je, aby sa človek vrátil do stavu a dôstojnosti, v ktorej bol prvý človek stvorený… No len čo duch a duša, ktorá bola uprostred medzi Bohom a telom, hriechom sa vzbúrila proti Bohu, aj telo povstalo proti duši, a vtedy začalo pociťovať smrť, choroby a jednostajný odboj zmyselnosti proti duchu… Táto Božia vôľa však nemôže sa splniť v tomto živote, ale vyplní sa pri vzkriesení svätých, keď vstanú oslávené telá a budú neporušiteľné a nesmierne vznešené.“

Autor správy, foto a správu publikoval Rehoľa dominikánov na Slovensku on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *