islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Štátna ochrana prírody SR’s post

ŠTÁTNI OCHRANÁRI ZACHRAŇUJÚ PÔVODNÉ DRUHY OVOCNÝCH STROMOV Z POLONÍN

ℹ Pôvodné druhy ovocných stromov z územia zaniknutých obcí vodnej nádrže Starina v Poloninách sú už súčasťou genofondového sadu v katastrálnom území obce Habura vo Východných Karpatoch. 🌳 Výskum pôvodných ovocných drevín ako aj výsadbu a oplotenie sadu realizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a miestnym poľnohospodárskym družstvom PD Habura. Na území siedmych obcí bolo identifikovaných až 529 ovocných stromov v zastúpení viac ako 150 rôznych odrôd.

🌿 Výskum krajových odrôd prebiehal v katastrálnom území siedmych zaniknutých obcí – Starina nad Cirochou, Dara, Veľká Poľana, Ruské, Smolník nad Cirochou, Zvala a Ostržnica. Celkové výstupy realizovaného výskumu prinášajú prehľad o zastúpení a hodnote existujúceho genofondu starých a krajových odrôd jabloní, hrušiek, sliviek a ďalších ovocných stromov. Výskum zaznamenal 529 jedincov ovocných stromov z toho 58 určených odrôd jabloní, 12 určených odrôd hrušiek a 6 určených odrôd sliviek.

➡ Výsadba genofondového sadu prebehla v priebehu minulého roku, pričom ako vhodná lokalita bolo vybrané územie Východných Karpát v katastrálnom území obce Habura. Výskum krajových odrôd v Národnom parku Poloniny ako aj následná výsadba a oplotenie genofondového sadu v katastrálnom území obce Habura boli financované prostredníctvom finančnej podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, ako podaktivita projektu ŠOP SR: Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny. 🤝

🟢 V tejto súvislosti ŠOP SR pripravila v spolupráci s Národným parkom Poloniny, Správou CHKO Východné Karpaty, Technickou univerzitou vo Zvolene, obcou Habura ako aj Poľnohospodárskym družstvom Habura tlačový brífing priamo v novom ovocnom sade.


Autor správy, foto a správu publikoval Štátna ochrana prírody SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *