islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

POZOR!

POZOR!
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ PRE DETI – „POLICAJTI V NAŠOM MESTE“

👉 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlasuje pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí a v súvislosti s pripravovaným prezentačno – osvetovým podujatím „Deň so záchrannými zložkami“ pred OC CASSOVIA taktiež aj výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“.

☝ Cieľom výtvarnej súťaže je zistenie vnímania práce príslušníkov Policajného zboru očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom tvorivej činnosti.

🧑 Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže sú predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl, ktorí budú súťažiť v troch súťažných kategóriách.

⬇️ Súťažné kategórie pre cieľové skupiny detí:
I. kategória: predškoláci materských škôl
II. kategória: 1. – 2. ročník ZŠ
III. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ

👉 Úlohou detí je vytvorenie výtvarného diela (rozmer – formát A4, technika – ľubovoľná) na základe súťažnej témy. Každý súťažiaci môže zaslať do súťaže jedno výtvarné dielo.

📌 Práce prihlásené do súťaže, spĺňajúce jej podmienky bude hodnotiť hodnotiaca komisia na úrovni okresných riaditeľstiev Policajného zboru, ktorá vyberie v každej kategórii tri najlepšie práce, ktoré postúpia do krajského kola.

❗️ Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach zverejní výherné výtvarné práce z okresných kôl dňa 05. 06. 2024 na stránke FACEBOOK/POLICIA/KOSICE, kde prebehne hlasovanie do 15. 06. 2024 o najlepšie tri práce v každej kategórii.

⬇️ Vyhodnotenie súťaže:
05. 06. 2024 zverejnenie víťazných prác okresného kola
05. – 15. 06. 2024 hlasovanie na FACEBOOK/POLICIA/KOSICE
17. 06. 2024 zverejnenie výhercov krajského kola

🧐 Kam výtvarné práce zasielať:
Na príslušné adresy okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Košickom kraji podľa bydliska autora diela.

☝️ UPOZORNENIE!
Prosíme o dodržiavanie rozsahu a veľkostí súťažných prác, inak dielo nemusí byť zaradené do súťaže.
Každé zaslané dielo musí obsahovať na zadnej strane meno autora, vek autora, ročník, ktorý v škole navštevuje, bydlisko autora a telefonický kontakt na rodičov.
Zároveň upozorňujeme, že zapojením detí do súťaže udeľujú rodičia súhlas Krajskému riaditeľstvu PZ v Košiciach a príslušným okresným riaditeľstvám PZ v kraji so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno autora, vek autora, ročník, ktorý v škole navštevuje, bydlisko autora a telefonický kontakt na rodičov.
Podmienky súťaže:
Účasťou v súťaži prevádza účastník /jeho zákonný zástupca/ všetky práva súvisiace so zaslaným výtvarným dielom na organizátora súťaže, súhlasí s tým, že všetky rozhodnutia organizátora prijme ako konečné.
Účastník /jeho zákonný zástupca/ súhlasí s tým, aby zaslané dielo bolo využívané v preventívnych projektoch a pri realizácii preventívnych aktivít organizátorom súťaže, aby bolo pre účely týchto preventívnych projektov a aktivít rozmnožované. Rozmnožené diela môžu byť ďalej rozširované, zapožičané, vystavované a prístupné verejnosti, hlavne prostredníctvom počítačovej siete. Právo využiť dielo vyššie uvedeným spôsobom sa poskytuje bezodplatne. Zaslané diela sa stávajú majetkom organizátora súťaže a účastníci /ich zákonní zástupcovia/ nemajú nárok na ich vrátenie. Organizátor súťaže nie je povinný výtvor prihlásený do súťaže vystaviť


Autor správy, foto a správu publikoval Polícia SR – Košický kraj on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *