islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

PREDSTAVUJEME TÍM ODBORNÍKOV STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA 🤝Na kľúčových opatreniach a stratégiách rezort školstva spolupr…

PREDSTAVUJEME TÍM ODBORNÍKOV STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
🤝Na kľúčových opatreniach a stratégiách rezort školstva spolupracuje so skutočnými odborníkmi a ľuďmi z praxe. Inak tomu nie je ani pri tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania. Prvou členkou tímu, ktorú Vám predstavíme je docentka Terézia Harčaríková.

👩‍🎓Pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. V posledných rokoch zastáva pozíciu vedúcej Katedry špeciálnej pedagogiky na PDF UK v Bratislave. Venuje sa pedagogike telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených a čiastočne aj pedagogike žiakov s poruchami učenia.
📝 Prednáša, publikuje na národnej aj medzinárodnej úrovni. Predmetom jej záujmu je okrem edukácie, predprofesijnej a profesijnej prípravy a školského sebahodnotenia jednotlivcov s telesným postihnutím aj edukácia a jej špecifiká u detí a žiakov s chronickou a život ohrozujúcou letálnou chorobou. Venuje sa aj problematike porúch učenia, špecifikám edukácie týchto jednotlivcov.


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *