islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

PREDSTAVUJEME TÍM ODBORNÍKOV STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA Šiestou členkou tímu, ktorý vám postupne predstavujeme každý deň…

PREDSTAVUJEME TÍM ODBORNÍKOV STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
Šiestou členkou tímu, ktorý vám postupne predstavujeme každý deň, je profesorka Darina Tarcsiová.
🔹Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa pedagogike sluchovo postihnutých a čiastočne aj pedagogike hluchoslepých.
🔹Prednáša, publikuje a venuje sa výskumu na národnej aj medzinárodnej úrovni, pracuje v oblasti špecifických komunikačných foriem osôb so stratou sluchu – posunkovému jazyku, pomocným artikulačným znakom, prstovej abecede.
🔹Druhou oblasťou jej záujmu sú metódy vzdelávania využívajúce posunkový jazyk a téma bimodálneho bilingvizmu, teda ovládania a využívania hovoreného aj posunkového jazyka vo vzdelávaní aj v pracovnom a sociálnom uplatnení.

🔹O problematiku sa začala prirodzene zaujímať od malička ako takzvané CODA dieťa – počujúce dieťa nepočujúcich rodičov. Aj preto sa angažuje v oblasti tlmočníkov posunkového jazyka a pôsobí ako koordinátor pre študentov so sluchovým postihnutím na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *