islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Revolučná zmena manažmentu vody v krajine

🆕 ZAVÁDZAME REVOLUČNÚ ZMENU MANAŽMENTU VODY V KRAJINE

🔴 Odvodňovacie kanály budú po novom prispievať k zvýšeniu zásob vody na poliach

V boji proti klimatickej zmene a otepľovaniu atmosféry sa pozornosť sústreďuje na znižovanie emisií oxidu uhličitého zo spaľovania fosílnych palív. Pritom najmasívnejším mechanizmom odčerpávania CO2 z atmosféry je jeho viazanie do rastlín, stromov a pôdy v procese fotosyntézy. 🍃

🟢 VODA V KRAJINE: Najväčší spojenec v boji proti klimatickej zmene

Rastliny dokážu masívne odčerpávať uhlík z atmosféry, ale potrebujú k tomu VODU. 💧

Dostatok vody počas celého vegetačného obdobia podporuje optimálne ukladanie uhlíka do biomasy. Spúšťame preto súbor opatrení, ktorých spoločným cieľom je ☑ bránenie dalšiemu vysušovaniu a ☑ zvyšovanie objemu zadržanej vody v krajine.

,,Pred pár desiatkami rokov štát vybudoval sieť kanálov, aby sme odvodnili mokrade a vysušenú pôdu využili na poľnohospodársku produkciu. Dnes nás klimatická zmena mobilizuje zadržiavať vodu v krajine. Sama sa tam však nevráti, preto bude mať projekt revitalizácie odvodňovacích sústav dvojakú funkciu: ochranu poľnohospodárskej pôdy pred povodňami i suchom. Kanál bude delený systémom prehrádzok tak, aby spomaľovali tok vody a podporovali jej vsakovanie do podložia,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

🟢 30 MILIÓNOV EUR NA PRVÝ PROJEKT

Prvým z opatrení je projekt ADAPTÁCIE ODVODŇOVACÍCH KANÁLOV na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách. Na tento projekt vyčleníme 30 miliónov eur, vrátane projekčných nákladov. Projekt bude podporený zo zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.

Realizáciou týchto vodozádržných opatrení dokážeme na zrevitalizovaných úsekoch zvýšiť zásoby pôdnych a podzemných vôd od 15 do 25 miliónov m3 každý rok. 👍

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *