islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien je jedným z princípov spravodlivej spoločnosti, kde platia rovnaké šance a férové podmienky pr…

Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien je jedným z princípov spravodlivej spoločnosti, kde platia rovnaké šance a férové podmienky pre všetkých.

Ženy na Slovensku oddnes až do konca roka pracujú zadarmo. Platy žien sú u nás stále citeľne nižšie ako majú muži, takmer o pätinu. Z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 81 centov. Paradoxom je, že najväčšie rozdiely v odmeňovaní sa prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Rovnaká práca, rovnaká kvalifikácia, no nižšia výplatná páska.

Rovnosť v odmeňovaní žien a mužov za rovnakú prácu nie je len záležitosť žien, ale celej spoločnosti. Podpora rodín sa nedá robiť bez väčšej podpory žien. Ak ženy budú dostávať adekvátnu mzdu za to, čo robia, osoh z toho budú mať ich rodiny, deti a aj muži. Boj za rovnoprávnosť žien a mužov sa však nemôže končiť pri platoch. Musí byť aj v službách štátu pre rodiny, pracovných príležitostiach pre ženy po návrate z materskej dovolenky, väčšej možnosti angažovať sa vo verejnom živote, na správe vecí verejných a na chode celej spoločnosti.

Na našom ministerstve sa snažíme uplatňovať princíp rovnakých príležitostí, tak aby šancu vo vysokom manažmente mali rovnako muži aj ženy. Podiel žien v najvyššom manažmente v rezorte investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie je viac ako 55%. Takisto by som chcela vyzvať aj zamestnávateľov, aby spravodlivo ocenili talenty a tvrdú prácu žien v spoločnosti.

Rovnaký plat za rovnakú prácu je jedným zo základných princípov spravodlivého nastavenia celej spoločnosti. Slovensko bude hrdé, úspešné a prosperujúce vtedy, ak každý človek bude mať rovnakú príležitosť rozvíjať a uplatňovať svoje talenty.


Autor správy, foto a správu publikoval Veronika Remišová on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *