islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Samospráva v spolupráci s UMB chce znížiť podiel neplatičov miestnych daní a poplatkov | Banská Bystrica

VĎAKA SPOLUPRÁCI S UMB CHCEME ZNÍŽIŤ PODIEL NEPLATIČOV

Každá samospráva sa stretáva s neplatičmi miestnych daní a poplatkov. Napriek tomu, že všetky mestá zasielajú daňovým poplatníkom upomienky upozorňujúce na to, aby dane zaplatili, inak bude ich prípad postúpený na exekúciu, stále existujú ľudia, ktorí si svoje povinnosti neplnia. V spolupráci s Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici preto testujeme projekt, ktorého cieľom je znížiť podiel takýchto neplatičov.

➡Koľko ich vlastne v meste máme?

▪ Pri dani z nehnuteľnosti evidujeme približne 4 440 neplatičov

▪ Pri poplatku za komunálny odpad ide o 10 455 neplatičov

➡Pečo je riešenie dôležité?

▪ V dôsledku neplatenia daní dochádza v samospráve k výpadkom príjmov v rozpočte

▪ Obyvatelia, ktorí si voči mestu plnia svoje povinnosti môžu mať pocit, že znášajú daňové bremeno, pričom neplatiči využívajú verejné služby rovnako ako oni, čo môže negatívne ovplyvniť ich správanie sa pri platení daní a poplatkov v budúcnosti

➡ Vychádzame zo skúseností iných

▪ Inšpiráciou pre toto tzv. „behaviorálne postrčenie“ bol projekt v meste Prievidza, ako aj experimenty samospráv v zahraničí

▪ Podobný typ intervencie robí aj EUBA v Hlohovci a UK v BA.

▪ Navrhovaný pokus sa uskutoční formou zasielania letákov s jednoduchou grafikou obyvateľom zaradeným do jednotlivých intervenčných skupín spolu s upomienkou o zaplatení daňového nedoplatku

Očakávame, že podiel neplatičov daní sa v dôsledku tejto intervencie zníži. Viac sa dočítate v našej tlačovej správe na stránke mesta ⬇


Každá samospráva sa stretáva s neplatičmi miestnych daní a poplatkov. Napriek tomu, že všetky mestá zasielajú daňovým poplatníkom upomienky upozorňujúce na to, aby dane zaplatili, inak bude ich prípad postúpený na exekúciu, stále existujú ľudia, ktorí si svoje povinnosti nepln… Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Banská Bystrica on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *