islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

ŠOPSR – Náhodná ťažba ohrozuje biotopy v národných parkoch

ℹ 🌲 Štátna ochrana prírody SR momentálne súhlasí iba so spracovaním náhodnej ťažby, ktorá neohrozuje vzácne biotopy. To je aj prípad lokality Čierny Váh, ktorá je súčasťou Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) s 3. stupňom ochrany, Chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry a tiež územia európskeho významu Kráľovohoľské Tatry.

➡ ŠOP SR s ťažbou nesúhlasí, pretože by sa tým poškodili vzácne druhy biotopov, domova chránených druhov živočíchov a rastlín. Lokalita je považovaná za možný nášľapný kameň pre zachovanie populácie hlucháňa hôrneho. Vykonanie náhodnej ťažby je v rozpore s poslaním Národných parkov, ktorých úlohou je zabezpečiť priaznivý stav chránených druhov a biotopov, ktoré sú predmetom ochrany.

➡ Dnes sme už v štádiu kedy nehovoríme o zachovaní priaznivého stavu, ale o zabezpečení prežitia niektorých chránených druhov, napr. hlucháňa hôrneho. Vďaka nezabezpečeniu ochrany biotopov hlucháňa hôrneho v minulosti hrozí SR v súčasnej dobe pokuta od Súdneho dvoru EU.

➡ Správa NAPANTu nesúhlasí s náhodnou ťažbou a vo veci bude ďalej rozhodovať Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši.

➡ Viac informáciíí na našom webe: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20829


Náhodná ťažba ohrozuje biotopy v národných parkoch Autor správy, foto a správu publikoval Štátna ochrana prírody SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *