islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Svetozár Ilavský (SK) – Keď som sám doma | When I Am Alone at Home 2000 kombinovaná technika | mixed media 255 x 318 cm Svetoz…

Svetozár Ilavský (SK) – Keď som sám doma | When I Am Alone at Home
2000
kombinovaná technika | mixed media
255 x 318 cm

Svetozár Ilavský bol od začiatku svojej výtvarnej dráhy označovaný za najvýraznejšiu osobnosť svojej generácie. Teritóriom jeho výtvarného vyjadrenia sa stal slobodný a nekorigovaný maliarsky výraz, kombinácia rôznorodých prístupov i techník, a najmä syntéza ďalších umeleckých médií – hudby, svetla, pohybu a zvuku. Patrí medzi prvých multimediálnych umelcov, pričom aj v hudbe pôsobí na autorskej báze, keďže je školeným hudobníkom a komponistom. Umelecké realizácie priliehavo vyjadril v cykle Pleonazmus. Cez triviálne otázky súčasnosti nastoľuje problémy aj o ich možnom budúcom pretrvávaní. Pri formovaní svojej umeleckej vízie Ilavský načrel do vlastnej výtvarnej histórie a podnetne rozvíja otázky „pleonazmu“.

Svetozár Ilavský has been designated the most distinguished representative of his generation since he began to pursue his artistic path. Spontaneous painting expression, combination of var¬ious approaches and techniques, and particularly the synthesis of other media – music, light, movement and sound – have become the do¬main of his artistic expression. He is one of the first multimedia artists. As a trained musician and composer he also composes music. His artistic expression was aptly conveyed in the cycle Pleonasm. He addresses persistent problems by raising trivial questions related to the present. To create his artistic vision, Ilavský drew on his own art history, developing the questions of ’pleonasm’ in an inspiring way.

Autor správy, foto a správu publikoval Danubiana Meulensteen Art Museum on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *