islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

UPOZORNENIE na povinnosť vykonať preventívnu celoplošnú deratizáciu na území hlavného mesta SR Bratislavy, pre MČ BRATISLAVA-VRA…

UPOZORNENIE na povinnosť vykonať preventívnu celoplošnú deratizáciu
na území hlavného mesta SR Bratislavy, pre MČ BRATISLAVA-VRAKUŇA od 01.10.2021 – 30.11.2021

® V zmysle § 12 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave
VYZÝVA na vykonanie celoplošnej deratizácie – jeseň 2021 (regulácia živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie)

ü 1/ obec – v objektoch a na verejných priestranstvách: v správe a vo vlastníctve
ü 2/ PO – právnické osoby a FO – podnikatelia v objektoch v ich vlastníctve, alebo v nimi spravovaných objektoch, v kanalizačných a kolektorových rozvodoch, v areáloch určených na podnikanie, bývanie, vrátane školských, predškolských, zdravotníckych, športovo- rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov, skládok odpadov, prevádzky obchodov, spoločného stravovania, pohostinstiev, a to prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti, s prípravkami na profesionálne použitie;
ü 3/ fyzické osoby – občania vykonanú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Upozorňujeme všetkých, aby dodržiavali bezpečnostné predpisy a zabránili deťom a zvieratám v prístupe k nástrahám, hlavne na verejných priestranstvách (nábrežie Malého Dunaja, Vrakunsky lesopark, oddychové zóny, verejná zeleň), kde sú od 18.10.2021 kladené nástrahy!

Ďakujeme

Autor správy, foto a správu publikoval MČ Vrakuňa – oficiálna stránka on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *