islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Vyhradené parkovanie | Petržalka

POSKYTOVANIE VYHRADENÝCH PARKOVACÍCH MIEST PRE ŤZP ČAKAJÚ ZMENY. OD 1. JÚNA RUŠÍME ODPUSTENIE DANE ☝️

Parkovanie patrí k neutíchajúcim témam, na ktoré si, povedzme otvorene, často zanadávame. 🫣 Obzvlášť, keď sa večer vraciame domov a nejaký čas krúžime okolo bloku, aby sme našli voľné miesto. Práve preto od roku 2019 platí na najľudnatejšom sídlisku takzvaný Petržalský parkovací systém (modré čiary). K nemu sa v roku 2022 pridala i Celomestská parkovacia politika PAAS (biele čiary) v časti Dvory 4, 5, 6 vrátane Šustekovej ulice a jej okolia.

S príchodom PAAS do nášho katastra pribúdajú aj všeobecné vyhradené parkovacie miesta, ktoré môže využívať každý vodič s platným ŤZP preukazom. Mestská časť Bratislava-Petržalka evidovala veľký záujem o tieto miesta už aj pred zavedením PAAS, no v poslednej dobe sa množstvo žiadostí ešte navýšilo. Od 📅 26. marca vstúpili do platnosti nové Zásady vyhradzovania parkovacích miest, podľa ktorých vyhradzujeme miesta už len osobám s ŤZP odkázaným na individuálnu automobilovú prepravu. K sprísneniu podmienok sa pristúpilo po rokovaniach všetkých mestských častí spolu s magistrátom Bratislava – hlavné mesto SR.

Zásadný je ale ešte jeden dátum – 📅 1. JÚN 2024 –, kedy vstupuje do platnosti nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa ruší odpustenie dane za zabratie verejného priestranstva pre držiteľov preukazu ŤZP. Po novom tak bude daň vyčíslená na 🪙 0,02 eur za m2 na deň, čo pri boxe s rozmerom 13 m2 predstavuje približne 95 eur za rok. Výsledná suma však závisí od konkrétnej veľkosti parkovacieho boxu. Na úhradu sumy máte čas do konca kalendárneho roka.

Mnohí motoristi, obzvlášť držitelia ŤZP preukazu, teraz pravdepodobne zostali zaskočení, ba až nahnevaní. No rozhorčenie dajme bokom.🫸 Ak ste niekde zachytili, že žiadatelia, ktorí splnili podmienky na pridelenie a zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta pre ŤZP, doteraz za to neboli spoplatnení, nie je tomu tak.

Práve naopak,🗣️ „v závislosti od dispozície a druhu požiadavky, teda či išlo o nové vyhradenie alebo len o jeho predĺženie, prípadne zmenu dopravného značenia alebo jeho opravu, sa suma pohybovala v rozpätí od 30 do 150 eur. Tieto náklady znášal vždy žiadateľ,“ vysvetľuje Andrej Árva, poverený vedením referátu statickej dopravy miestneho úradu. Zároveň tiež zdôrazňuje, že „po 1. júni bude vo vyrubenej dani zahrnutý nákup, dodávka i montáž dopravného značenia, ako aj údržba, čistenie a obnova vodorovného zvislého dopravného značenia na konkrétnom parkovacom mieste. Žiadny iný poplatok už držiteľ preukazu ŤZP nezaplatí.“

POZOR❗ Držiteľov ŤZP, ktorí majú dlhodobo vyhradené miesto postupne vyzývajú naši kolegovia na predloženie dokladu preukazujúceho odkázanosť na individuálnu prepravu. Až po doložení tohto dokladu bude následne doručované tlačivo na prihlásenie sa na platbu dane. Preto všetkých držiteľov a držiteľky povolenia pre vyhradené parkovanie ŤZP, prosíme 🙏 o trpezlivosť, všetky potrebné informácie vám budú včas doručené.

Uvedená zmena teda v žiadnom prípade k zníženiu kvality života zdravotne znevýhodnených občanov nepovedie. Navyše, daňovník má možnosť si výšku dane znížiť až o 50 %, a to v prípade, že predloží platné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. VIAC INFO vrátane ONLINE FORMULÁRA nájdete TU 👉 https://PARKOVANIE.PETRZALKA.sk.

Hoci Petržalka je v súčasnosti prvou mestskou časťou, ktorá zavádza túto zmenu po dohode s magistrátom, veríme, že sa nám podarí eliminovať tých, ktorí pridelenie značenia doteraz zneužívali, a zároveň v spojitosti s podmienkou odkázanosti na individuálnu automobilovú dopravu🚗 zoznam držiteľov vyhradených parkovacích miest preriediť tak, aby tieto boli k dispozícii všetkým motoristom.

ĎAKUJEME za pochopenie aj za rešpektovanie nových pravidiel vedúcich k zlepšeniu možností parkovania na zelenom sídlisku. 🍀#parkovanievpetrzalke

Autor správy, foto a správu publikoval Petržalka on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *