islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

VZNIKLI PRACOVNÉ SKUPINY PRE STRATEGICKÉ CIELE KONCEPCIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V REGIÓNE NSK NA ROKY 2018 – 2023 V súlade …

VZNIKLI PRACOVNÉ SKUPINY PRE STRATEGICKÉ CIELE KONCEPCIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V REGIÓNE NSK NA ROKY 2018 – 2023

V súlade so schválenými opatreniami Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2018 – 2023 a strategickými cieľmi schválenými v dodatku č. 1 tejto koncepcie boli vytvorené pracovné skupiny pre jednotlivé strategické ciele.
V máji, septembri a v októbri tohto roka sa konali online pracovné stretnutia organizované odborom sociálnych vecí Úradu NSK pre Strategický cieľ č.1 – Pomoc a podpora osobám pri riešení nepriaznivých sociálnych situácií, Strategický cieľ č. 2 – Vytvorenie priaznivých životných podmienok pre rodiny s deťmi a Strategický cieľ č. 3 – Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím.
Zámerom pracovných stretnutí je vymedzenie účelu, kompetencií a frekvencie stretávania sa. Cieľom stretnutí je koordinovanie spolupráce organizácií a subjektov, ktoré sa podieľajú na riešení nepriaznivej sociálnej situácie osôb, na riešení problematiky seniorov a osôb so zdravotným postihnutím aj rodín s deťmi. Tiež koordinovanie postupov organizácií a subjektov pri vytváraní komplexnej ponuky vzájomne sa dopĺňajúcich služieb. K doterajším činnostiam pracovných skupín patrila aj aktívna spolupráca ich členov pri vypĺňaní dotazníka vypracovaného odborom sociálnych vecí k získaniu informácií, podnetov a návrhov týkajúcich sa vymedzenia činností, účelu, sieťovania kompetencií jednotlivých zastúpených organizácií a efektívneho priebehu zriadených pracovných skupín.


Autor správy, foto a správu publikoval Nitriansky samosprávny kraj on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *