islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Danubiana Meulensteen Art Museum’s post

Umelkyňa Monika Kus-Picco s brazílskymi koreňmi vo svojej tvorbe skúma exspirované produkty farmaceutického priemyslu s cieľom vytvoriť živé skúsenosti s týmito látkami a prebádať súvislosti medzi sociálnymi systémami, rodovými a regionálno-kultúrnymi rozdielmi. Jej diela upozorňujú na masový predaj pestrofarebných tabletiek v USA, ako aj na problematiku rodovej medicíny. Výskum je interdisciplinárny a skúma aj jej vlastnú domorodú rodinnú históriu na juhu Brazílie.

The artist Monika Kus-Picco with Brazilian roots researches expired products from the pharmaceutical industry in order to create vivid experiences with these substances and to explore the connections between social systems, genders and regional-cultural differences. The works draw attention to the mass sale of brightly colored pills in the U.S., as well as to the issue of gender medicine. Research is interdisciplinary and also explores her own indigenous family history in the south of Brazil.

🎨MONIKA KUS – PICCO
ROZMANITOSŤ MEDICÍNY / DIVERSITY OF MEDICINE
📍Danubiana Meulensteen Art Museum
16.4.2024 – 2.6.2024

Autor správy, foto a správu publikoval Danubiana Meulensteen Art Museum on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *