islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Prorodinný balík a jeho reálny dopad na rodiny a Slovensko

Aký je aktuálny stav výberu daní?

Minister financií očakáva do konca tohto roka by mal štát na daniach vybrať o 327 miliónov eur viac. Štát by mal však mať v tomto roku výdavky vyššie o jednu miliardu 648 miliónov eur oproti tomu, ako bolo plánované v rozpočte na tento rok.

Výdavky sú prerozdelené na jednorazovú pomoc pri inflácii vo výške 133 miliónov eur, na energie vo výške 52 miliónov eur, pre priemyselný park Valaliky v objeme 88 miliónov eur, pre rezort zdravotníctva v objeme 160 miliónov eur, na energie pre školy či nemocnice vo výške 250 miliónov eur, pre rezort obrany dve percentá hrubého domáceho produktu vo výške 250 miliónov eur, pomoc pre Ukrajinu o výške 100 miliónov eur (mala by byť preplatená), pričom sa očakáva ďalšia pomoc v objeme 335 miliónov eur a ďalších 280 miliónov eur v rezorte financií.

Zhrnutie dopadov „prorodinného balíčka“

Čl. 55a Ústavy SR: „Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, ktoré sa zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov.

Na podporu cieľov podľa predchádzajúcej vety ústavný zákon upravuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, pravidlá rozpočtovej transparentnosti a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.“

Rada v Správe o dlhodobej udržateľnosti za rok 2021 konštatovala, že slovenské verejné financie stále nie sú dlhodobo udržateľné. V rámci krajín EÚ patrí Slovensko medzi krajiny s najhorším dlhodobým zdravím verejných financií.

Súčasná vysoká úroveň dlhu, ktorý ku koncu roka 2021 prekročil horný limit ústavný limit o viac ako 7,1% HDP. Z platného znenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vyplýva, že už v roku 2023 by z dôvodu prekročenia horného limitu na dlh malo dôjsť k uplatňovaniu sankcií, ktoré by mali zásadný negatívny dopad na životnú úroveň obyvateľstva.

Vlády by mali, v súlade s požiadavkou zákona, konať tak, aby sa vyhli uplatňovaniu týchto veľmi prísnych sankcií.Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je dosah tzv. prorodinný balíček významný, keďže v tomto prípade ide o trvalé zmeny vo výdavkoch sociálneho systému len pre rodiny s deťmi.

Vzhľadom na veľkosť balíčka, miera rizika chudoby domácností s deťmi by mohla významne klesnúť (o 2,6 až 5,2 p.b.). Naopak miera rizika chudoby domácností bez detí stúpne o 1,2 až 1,6 p.b., hoci príjmy domácností bez detí ostanú nominálne nezmenené.

Aký je vplyv na udržateľnosť slovenských financií?

V dlhodobom horizonte prijatie týchto legislatívnych zmien prispieva k zhoršeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti o 0,7 % HDP. V roku 2023, ktorý bude prvým rokom, v ktorom sa všetky opatrenia začnú uplatňovať v plnej miere(v prípade že ich ústavný súd nezruší), vzrastú výdavky verejnej správy o 1 % HDP (1 120 mil. eur) s vplyvom na saldo o 0,8% HDP (1 001 mil.eur).

Prorodinný balíček negatívne zasahuje do hospodárenia samospráv, keďže v dôsledku zvýšenia daňového bousu na dieťa sa zníži výška transferu podielových daní obciam a VÚC.

Dopad tohto opatrenia na bilanciu samospráv sa výrazne líši v závislosti od finančnej situácie konkrétnej obce.

Podľa aktuálnych, avšak stále predbežných odhadov Rady, ekonomika v tomto i budúcom roku porastie (za predpokladu, že nedôjde k okamžitému odstaveniu energií zo strany Ruska), no nastane pravdepodobne významné spomalenie jej rastu v porovnaní s poslednou oficiálnou prognózou Výboru.

V prípade spotreby domácností pravdepodobne dôjde k jej poklesu z dôvodu rastúcich cien a súvisiaceho poklesu reálnych príjmov niektorých skupín obyvateľstva od druhého polroka 2022, ktorý bude pokračovať aj v roku 2023.

Negatívny dopad horšieho ekonomického vývoja na domácnosti sa pri tomto type ekonomického šoku odporúča riešiť kompenzovaním dopadov adresnými, včasnými a dočasnými opatreniami na podporu zraniteľných domácností.

Schválená legislatíva nespĺňa dve (adresnosť a dočasnosť) z uvedených odporúčaní.

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *